Image from facebook

30 juli 2021

Zaterdag 31 juli komen vrijwilligers van de stichting Geen Drugs-Wel Leven naar het centrum in Mijdrecht om aandacht te vragen voor de risico’s van het gebruik van lachgas en drugs.
De afgelopen jaren heeft Mijdrecht, net als veel andere plaatsen, steeds meer te maken gehad met overlast van de randverschijnselen van drugsgebruik. Vooral het gebruik van lachgas is enorm toegenomen. Voor de stichting Geen Drugs-Wel Leven aanleiding om voorlichtingsboekjes uit te delen over lachgas en drugs.

Criminaliteitscijfers 2021
Uit de criminaliteitscijfers van de eerste zes maanden van 2021 blijkt dat de jongerenoverlast in Mijdrecht in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Van 87 meldingen in 2018 in dezelfde periode, is dit naar 188 gegaan in 2021.
Hoewel het totale aantal geregistreerde misdrijven licht is gedaald, zijn winkeldiefstallen (+70%) en vernielingen (+21%) opvallende stijgers, die mogelijk gekoppeld kunnen worden aan de overlast van hangjongeren.

meer info op: https://www.geendrugswelleven.nl/

Meer nieuws

Nieuws

Webdesign & development Team Switch